7:00 - 9:45
dopolední blok činností:
-   příchod dětí do mateřské školy
-   volné hry dětí
-   individuální a skupinová práce dětí s učitelkou
-   ranní cvičení

9:15 - 9:45
-  osobní hygiena
-  svačina

9:45 - 11:45
-  příprava na pobyt venku
-  pobyt venku

11:45 - 12:30
-  osobní hygiena
-  oběd

12:30 - 14:30
-  příprava na odpočinek
-  odpočinek na lehátku
-  individuálně vstávání
-  klidové individuální a skupinové činnosti

14:30 - 16:30
odpolední blok činností:
-   osobní hygiena
-   svačina
-   volné hry dětí
-   individuální a skupinová práce dětí s učitelkou
-   odchod dětí z mateřské školy

 


Vyzvedávání dětí:
-   po obědě od 12,00 do 12,30 hodin
-   odpoledne od 14,30 do 16,30 hodin.


Po předchozí dohodě je možné dobu pobytu dítěte v mateřské škole individuálně upravit.

 

 

V Berouně dne 9. září 2022

PhDr. Jana Stielová
ředitelka

 

 

Ke stažení pro tisk v PDF - 120 kB