Doporučujeme, aby děti přicházely do školky do 8,30 - 9,00 hodin. Mohou si tak více pohrát, zacvičí si s ostatními a mohou se zúčastnit celého programu.

Prosíme, abyste plně respektovali nařízení majitele objektu, na dvůr zajížděli auty jen na dobu nezbytně nutnou k přivedení dítěte do školky nebo jeho vyzvednutí a nenechávali zde auto zaparkované při vyřizování soukromých pochůzek.

Upozorňujeme na nutnost osobně předávat dítě učitelce ve vstupních dveřích do třídy. Není možné posílat dítě za učitelkou samotné od vstupu do budovy nebo ze šatny.

Prosíme o tyto hygienické potřeby pro každé dítě:

  •     1x balík papírových kapesníčků
  •     1x ubrousky
  •     4x toaletní papír
  •     1x svačinové sáčky

Zdravotní stav dětí

Do MŠ školy je možné převzít pouze zdravé dítě. Věnujte zvýšenou pozornost zvláště příznakům infekčních onemocnění: kašel, rýma, zvýšená teplota, zánět spojivek, vyrážka, průjem apod. Při výskytu vší je třeba dítě ihned odvšivit a odstranit hnidy.

Hračky a šperky z domova

Prosíme, aby děti nepřinášely do školky hračky z domova. Z důvodu bezpečnosti také prosíme, abyste průběžně dohlíželi na obsah polic a sáčků v šatně i kapes svých dětí. Kvůli bezpečnosti i případnému poškození jsou do MŠ nevhodné řetízky, korále, prstýnky a jiné šperky.

Zacházení s majetkem školy

V KMŠ vedeme děti k tomu, aby si vážily hraček a věcí ve školce. V případě úmyslného poškození hračky dítětem požádáme rodiče o opravu nebo náhradu škody, aby se dítě učilo vnímat následky svých činů.

Vyzvedávání dětí

Děti je třeba odpoledne vyzvedávat z MŠ tak, aby budova mohla být s ukončením provozu v 16,30 hodin uzamčena. Děti, které odcházejí po obědě, si rodiče vyzvedávají do 12,30 hodin.

Školní stravování

Strava je dovážena z MŠ Tovární, informace ke stravování podá paní hospodářka Kvasničková.

Stravu je nutné odhlásit nejpozději do 7,00 hodin v naší MŠ. Neodhlášenou stravu za 1. den nemoci je možné si vyzvednout mezi 11,45 a 12,15 hodin v naší KMŠ. S sebou je třeba přinést vlastní nádoby. Prosíme, kontrolujte si průběžně, zda z vašeho účtu odešla částka za stravné. Pokud ne, kontaktujte sami paní Kvasničkovou a domluvte s ní individuálně další postup.

Prosíme, veškeré změny v docházce a stravování dětí, např. mimořádný odchod po obědě, vyzvednutí cizí osobou apod. nahlaste učitelce ve třídě a zároveň čitelně zapisujte do sešitu v šatně.

Oblečení do MŠ

Pro naši snazší orientaci doporučujeme dodržovat jednotné ukládání oblečení dětí v šatně:

  •     na horní poličce - oblečení, v němž dítě přišlo do školky a které nebude do školky potřebovat
  •     na ramínku - oblečení na písek a pro pobyt venku (jiné než do třídy!)
  •     v látkovém pytli - pláštěnka, triko na malování, případně náhradní tričko
  •     v našitých kapsách - náhradní spodní kalhotky a ponožky (nebo punčocháče)
  •     na háčku - bunda, v které může jít dítě na písek
  •     v botníku - bačkorky (na místě označeném kytičkou), holinky, příp. starší uzavřené boty na písek

Je nezbytně nutné, aby děti měly podepsané veškeré oblečení, pyžamo a obuv (alespoň monogram).

Prosíme, volte do školky oblečení, které se dětem snadno obléká a zapíná (trička, mikiny, suché zipy). Do třídy i pro pobyt venku je nezbytné bezpečné obutí, které drží na noze (ne pantofle).

Nenechávejte dětem v šatně zbytečně mnoho náhradního oblečení.

 

Interiér mateřské školky - herna

herna

 

Prosíme, abyste denně věnovali pozornost našim sdělením na nástěnce v šatně.

Budeme Vás zde průběžně informovat o všem důležitém, co se ve školce děje.