logo KMŠ

Jednotřídní mateřská škola s celodenním provozem pro děti ve věku od tří let. Kromě všeobecných úkolů předškolního vzdělávání věnujeme zvláštní pozornost výchově v duchu křesťanské etiky. Důraz klademe na vytváření rodinného prostředí. Pravidelně pořádáme řadu akcí např. divadélka, společné programy s rodiči, plavecký výcvik, pobyt ve škole v přírodě, projektové dny apod. Spolupracujeme s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze. Škola má atraktivní polohu v klidném centru města, dopravní dostupnost je velmi dobrá.

ptačí pohled na KMŠ